Logistics

Xuất Khẩu Nông Sản
Xuất Khẩu Nông Sản

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triền không ngừng của hoạt động xuất nhập khẩu, nhu cầu sử dụng kho bãi cũng như dịch vụ logictis được đẩy mạnh không ngừng. Và Logictis cũng là khâu quan trọng để hàng hóa đến tay người tiêu dùng.