DỊCH VỤ CHO THUÊ KHO LẠNH MANG LẠI LỢI ÍCH GÌ?

DỊCH VỤ CHO THUÊ KHO LẠNH MANG LẠI LỢI ÍCH GÌ?

Kho lạnh là hệ thống kho lưu trữ, bảo quản hàng hoá được thiết kế phù hợp với các đặc tính lý hoá của lô hàng. Giúp bảo quản chất lượng hàng hoá tốt nhất. Dịch vụ cho thuê kho lạnh được sử dụng để bảo quản thực phẩm, nông sản, thuỷ hải sản,... Sản phẩm đông lạnh nếu không được bảo quản đúng cách …